تست جوش

بازرسي قبل از جوشكاري
قبل از مونتاژ :
1.    كنترل نقشه هاي  كارگاهي سازه
2.    كنترل مواد خام
3.    تهیه شناسنامه مواد مصرفی در سازه
4.    انجام آزمون Lamination  قبل از برشکاری ورقها
5.    تهیه دستورالعمل جوشکاری توسط کارشناس Level III  بین المللی
6.    كنترل و تائيد برنامه كنترل كيفي جامع  ( QC PLAN ) و تعيين ايستگاه هاي بازرسي
7.    تعين صلاحيت و ارزيابي جوشكاران
8.    كنترل و تائيد صلاحيت تجهيزات جوشكاري
بعد از مونتاژ :
1.    بازرسي مونتاژ اتصالات مطابق نقشه
2.    بازرسي اتصالات از نظر آلودگي احتمالي
3.    كنترل عمليات پيش گرمايش در صورت لزوم

بازرسي حين جوشكاري
1.    بازرسي  چشمي و ابعادي قطعات در حال جوشكاري
2.    نظارت بر نحوه اجراي عمليات جوشكاري و مطابقت آن با مشخصات فني روند جوشكاري
3.    نظارت و كنترل ترتيب عمليات جوشكاري قطعات در سازه
4.    كنترل درجه حرارت بين پاسي
5.    بازرسي تميز كاري بين پاسي

بازرسي پس از جوشكاري
1.    كنترل نهايي قطعات جوشكاري شده
2.    كنترل بعد  جوش
3.    بازرسي عيوب ظاهري جوش
4.    بازرسي نحوه تعمير عيوب
5.    تهيه شناسنامه براي هر ستون و تهيه اسناد فني بازرسي و كنترل به منظور تكميل اسناد
6.    انجام آزمايشات غير مخرب در حد تضمين كيفي بر روي اتصالات جوشي كه اين آزمايشات شامل موارد ذيل ميباشد :

a)    آزمايشات مايعات نافذ           (PT)         (50% جوشهای گوشه)                       
b)    آزمايشات ذرات مغناطيسي  (MT)        ( در صورت نیاز )  
c)    آزمایشات چشمی جوش       (VT)         (100% کلیه جوشهای)                       
d)    آزمايشات اولترا سونيك       (UT)          (70 % جوشهای نفوذی)
7.    ارائه گزارش نهايي
8.    صدور گواهينامه جوش ساختمان مطابق با مقررات ملی ساختمان مورد تایید سازمان نظام مهندسی و شهرداری

آدرس : اشرفی اصفهانی نرسیده به مرزداران برج نگین رضا طبقه 14 واحد 1407

تلفن : 44629356 -021

  فکس :44629357 -021

ایمیل : info@jik-ndt.com

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

JoomShaper