تست میلگرد

آزمایشات میلگرد
•    آزمایش کشش
•    آزمایش تا شدگی با زاویه 180 درجه
•    آزمایش خم و باز کردن میلگرد
•    آزمایش کشش پس از خم و بازکردن میلگرد
•    آزمایش پیوستگی میلگرد با بتن
•    آزمایش وصله های جوش شده میلگرد
•    آزمایش خستگی میلگرد
•    آزمایش کشش برای انواع میلگردها الزامی بوده و آزمایش خم و باز کردن برای میلگردهای سرد اصلاح شده باید انجام پذیرد


مقدار نمونه برداری از میلگرد
•    از هر 50 تن میلگرد تحویلی به کارگاه حداقل یک رشته میلگرد از هر اندازه قطر جدا و مورد آزمایش قرار میگیرد .
 

آدرس : اشرفی اصفهانی نرسیده به مرزداران برج نگین رضا طبقه 14 واحد 1407

تلفن : 44629356 -021

  فکس :44629357 -021

ایمیل : info@jik-ndt.com

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

JoomShaper