(Magnetic Particle Testing (MT

در این آزمون با استفاده از یک جریان الکتریکی بسیار قوی که تولید کننده میدان مغناطیسی باشد به منطقه جوش اعمال می شود. در اثر این عمل قطعه خاصیت آهن ربایی پیدا می کند. پس از آن ذرات و پودر های ریز فلزی روی سطح پاشیده می شود. این ذرات در اطراف عیوب تجمع می کنند. بدین ترتیب مکان عیب شناسایی می شود
از طریق این تست میتوان عیوب ذیل را شناسایی کرد

  •  ترکهاى سطحى
  • ذوب ناقص
  • تخلخل
  • بریدگى کنار جوش
  • نفوذ ناقص ریشه جوش
  • اختلاط سرباره کنترل

آدرس : اشرفی اصفهانی نرسیده به مرزداران برج نگین رضا طبقه 14 واحد 1407

تلفن : 44629356 -021

  فکس :44629357 -021

ایمیل : info@jik-ndt.com

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

JoomShaper