(Penetrant Testing (PT

این آزمون بر پایه خاصیت مویینگی مایعات استوار است . خاصیت مویینگی یک مایع هنگام تماس سطح آن با یک ماده جامد مشهود خواهد شد. در تست مایعات نافذ با نمایان کردن این خاصیت بر روی سطوح مواد و آشکار کردن نتایج آن وجود و شدت عیوب و نا پیوستگیهای سطحی نمایان میگردد.

از طریق این تست ترکهای سطحی و منافذی که با چشم عادی قابل رویت نمی باشند و منطقه متاثر از حرارت (H.A.Z)  شناسایی میشوند.

 قابل ذکر است که فولادهای آستنیتیک و فلزات غیر آهنی که از روش ذرات مغناطیسی  MTنمیتوان آنها را تست نمود از روش مایع نافذ ارزیابی میشوند.

 

آدرس : اشرفی اصفهانی نرسیده به مرزداران برج نگین رضا طبقه 14 واحد 1407

تلفن : 44629356 -021

  فکس :44629357 -021

ایمیل : info@jik-ndt.com

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

JoomShaper